Wszyscy Polacy
video
2017

Wiemy z historii, że pismo obrazkowe nieraz służyło jako pomost między odległymi od siebie cywilizacjami. Poprzez odkodowanie systemu znaków, udało się odczytać istotne dla odległych kultur dzieła i wniknąć w system wartości ich twórców.
Być może taka próba transkrypcji istotnych historycznie narracji, posłuży kiedyś do zrozumienia tożsamości Polaków. Używając ogólnodostępnego fontu Wingdings, przetłumaczyłem przeboju disco polo grupy Bayer Full o tytule „Wszyscy Polacy".